Graj o nagrody o wartości ponad 780 000 zł!

Zarejestruj się raz i płać jak najczęściej, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną.

Wypełnij formularz, by grać o nagrody!

Aby promocja przebiegła automatycznie, uczestnicy muszą w bezpieczny sposób zarejestrować swój 16-cyfrowy numer karty Visa. Dane są przechowywane zgodnie ze standardami PCI oraz Polityką Prywatności Visa. Wrażliwe dane kart nie są dostępne dla osób trzecich. Wszystkie projekty Visa podlegają ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, która obejmuje analizę ryzyka związanego z osobami trzecimi i rozwiązaniami technicznymi, a także analizę ochrony danych.

Wprowadź poprawne dane.

{{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','numeric')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','digits')}}
{{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','email')}}
{{updateValidationErrorMessage('personalEmail1Confirm','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1Confirm','confirmed')}}
Numer karty Visa - 16 cyfr  (Pole obowiązkowe)

Ze względów bezpieczeństwa numer karty jest częściowo niewidoczny. Ostrożnie wprowadź numer karty, aby upewnić się, że jest on prawidłowy.

{{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','regex')}}

Pamiętaj, z Visa Twoje dane są bezpieczne

Administratorem danych osobowych Uczestników jest:

(1) Organizator Loterii, tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected] Państwa dane osobowe, które zostaną podane przez Państwa w powyższym Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Loterii, przyznania i wydania nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem, poinformowania o wyniku losowania i przyznaniu Nagrody w Loterii.
PEŁNA TREŚĆ
{{updateValidationErrorMessage('over18','required')}}
{{updateValidationErrorMessage('termsAndConditions1','required')}}

Przyjmowanie zgłoszeń od 10.01 do 20.02.2022 r.
* Pole obowiązkowe

Jak grać o nagrody?
To proste!

Zarejestruj się w formularzu online, aby zyskać szansę na wygraną w loterii Visa.

Zarejestruj się

Wystarczy tylko jedna rejestracja w formularzu. Po jej zakończeniu im częściej płacisz Visa, tym większe masz szanse na wygraną!

Płać Visa jak najczęściej: mobilnie, kartą lub on-line, by zwiększyć swoje szanse na wygraną. Pamiętaj, że płatności internetowe i mobilne to podwójne losy w loterii Visa!

Płać Visa

Płać Visa jak najczęściej telefonem, kartą, on-line. Pamiętaj, że płatności internetowe i mobilne to podwójny los w loterii!

W loterii Visa graj o nagrody w wysokości ponad 550 000 zł i 500 par gogli.

Graj o nagrody

Do wygrania 5 nagród po 100 000 zł, 50 nagród po 1000 zł oraz 500 par gogli narciarskich.


Chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej?

Płać Visa w internecie lub mobilnie.

Płatności Visa w Internecie lub mobilnie to podwójne losy w loterii Visa!

Każda taka płatność to podwójny los w loterii!


W loterii Visa do wygrania:

W loterii Visa do wygrania 50 nagród po 1000 zł oraz 5 nagród po 100 000 zł. Zarejestruj się w formularzu, płać Visa i bierz udział w losowaniach!
W loterii Visa do wygrania 500 par gogli - zarejestruj się w formularzu, płać Visa i bierz udział w losowaniach!

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wyślij do nas wiadomość
na adres: [email protected]
Skontaktuj się z nami 

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte przez Państwa w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected], będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”.

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail jest inny niż adres e-mail, z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected]

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.