Weź udział w loterii
Visa i Banków z Grupy BPS
„Jeden krok do wygrywania”.

Zarejestruj swoją kartę Visa, graj o samochód Kia Rio oraz ponad 1000 innych nagród!

Wypełnij formularz, by grać o nagrody!

Aby promocja przebiegła automatycznie, uczestnicy muszą w bezpieczny sposób zarejestrować swój 16-cyfrowy numer karty Visa wydanej przez Bank z Grupy BPS. Dane są przechowywane zgodnie ze standardami PCI oraz Polityką Prywatności Visa. Wrażliwe dane kart nie są dostępne dla osób trzecich. Wszystkie projekty Visa podlegają ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, która obejmuje analizę ryzyka związanego z osobami trzecimi i rozwiązaniami technicznymi, a także analizę ochrony danych.

{{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','numeric')}}
{{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','email')}}
Numer Twojej karty Visa – 16 cyfr (Pole obowiązkowe)   
{{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','regex')}}

Pamiętaj, z Visa Twoje dane są bezpieczne.

Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest:
a) Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu umożliwienia rejestracji w Loterii, weryfikacji transakcji oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia takiej rejestracji w Loterii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b) Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02 -675 Warszawa, e mail: [email protected]. Administrator przetwarza dane w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora wskazany w zdaniu poprzednim. tj. przeprowadzenie Loterii, w tym wyłonienie Laureatów Loterii zgodnie z udzielonym zezwoleniem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Pełna treść
{{updateValidationErrorMessage('over18','required')}}
{{updateValidationErrorMessage('customerType','required')}}
{{updateValidationErrorMessage('termsAndConditions1','required')}}
{{updateValidationErrorMessage('termsAndConditions4','required')}}

Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 4 września 2023 r. o godzinie 10:00:00 i trwa do 28 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59. Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

* Pole obowiązkowe

Jak grać o nagrody? To proste!

Zarejestruj się

Wypełnij formularz. Po zakończeniu rejestracji płatności Visa staną się losami w loterii.

Płać Visa

Płać jak najczęściej kartą Visa wydaną przez Bank z Grupy BPS. Im więcej transakcji dokonasz, tym większe masz szanse na wygraną.

Graj o nagrody

W loterii do wygrania samochód i ponad 1000 innych nagród.

Chcesz zwiększyć swoje szanse na wygraną?

Płać zarejestrowaną kartą Visa mobilnie lub w internecie, ponieważ takie transakcje to podwójny los w losowaniu nagrody głównej i miesięcznej.

Dodając w formularzu ID Doradcy, zyskujesz dodatkowy los w losowaniu nagrody głównej!


W loterii Visa i banków z Grupy BPS do wygrania:

Nagroda główna

Samochód Kia Rio

Wybrane dane techniczne:

Rok produkcji: 2023
Sinik: 1.2 DPI 5MT (benzynowy)
Skrzynia biegów: manualna
Kolor lakieru: Sporty Blue metalik

Nagrody miesięczne:

Wrzesień
3 x żelazko z generatorem pary Philips

Październik
3 x robot planetarny Bosch

Listopad
3 x iRobotRoomba i5+

Grudzień
3 x ekspres do kawy De ‘Longhi

Styczeń
3 x Xbox Series X

Co miesiąc
30 x vouchery Allegro o wartości 100 zł

Nagrody tygodniowe:

50 x vouchery Allegro o wartości 50 zł, które będą losowane spośród zarejestrowanych uczestników

50 x vouchery Allegro o wartości 50 zł, które będą losowane spośród zarejestrowanych uczestników

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wyślij do nas wiadomość na adres: [email protected]

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected], będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Jeden krok do wygrywania”

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail jest inny niż adres e-mail, z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 18 (adres do korespondencji: ul. Wołoska 18 lok. 417, 02-675 Warszawa), tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected].

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.