Zapros do swojego domu najnowsza technologie.
Wez udział w loterii z Visa!

Co tydzien losowanie nagród, które wzbogaca Twój dom, a w finale do wygrania samochód elektryczny Audi Q4!

Wypełnij formularz, by grać o nagrody!

Aby promocja przebiegła automatycznie, uczestnicy muszą w bezpieczny sposób zarejestrować swój 16-cyfrowy numer karty Visa. Dane są przechowywane zgodnie ze standardami PCI oraz Polityką Prywatności Visa. Wrażliwe dane kart nie są dostępne dla osób trzecich. Wszystkie projekty Visa podlegają ocenie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, która obejmuje analizę ryzyka związanego z osobami trzecimi i rozwiązaniami technicznymi, a także analizę ochrony danych.

{{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','min')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalPhoneNumber1','numeric')}}
{{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','max')}} {{updateValidationErrorMessage('personalEmail1','email')}}
Numer karty Visa – 16 cyfr (Pole obowiązkowe)  
{{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','required')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_2','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_3','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_4','digits')}} {{updateValidationErrorMessage('cardPart_1', 'regex')}}

Pamiętaj, z Visa Twoje dane są bezpieczne

Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych Uczestników jest:
a) Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji w Loterii, informowania o trwającej Loterii oraz udostępnienia danych Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym udostępnienia, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b) Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: [email protected] Administrator przetwarza dane adres e-mail oraz numer telefonu w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora wskazany w zdaniu poprzednim. tj. przeprowadzenie Loterii, w tym wyłonienie zwycięzców Loterii zgodnie z udzielonym zezwoleniem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pełna treść
{{updateValidationErrorMessage('over18','required')}}
{{updateValidationErrorMessage('termsAndConditions1','required')}}

Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 23 września 2022 r. o godzinie 10:00:00 i trwa do 5 stycznia 2023 r. do godziny 23:59:59.

Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W czasie Okresu Promocyjnego na adres email podany w zgłoszeniu Visa Europe Limited spółka założona w Wielkiej Brytanii wysyłać będzie informacje dotyczące loterii

* Pole obowiązkowe.

Jak grać o nagrody? To proste!

Zarejestruj się

Zarejestruj swoją kartę Visa

Zarejestruj w formularzu na stronie swoją kartę kredytową Visa Banku Millennium.
Po zakończeniu rejestracji płatność tą kartą staje się losem w loterii.

Płać Visa

Płać Visa

Płać zgłoszoną kartą kredytową Visa Banku Millennium jak najczęściej.
Każda płatność to los w loterii. A każdy los bierze udział w 2 losowaniach: nagród tygodniowych oraz nagrody głównej.

Graj o nagrody

Graj o nagrody

W loterii do wygrania samochód elektryczny Audi Q4 e-tron oraz setki innych nagród.

W loterii Visa do wygrania:

Nagroda Główna

Elektryczne Audi Q4 e-tron

Nagrody tygodniowe

Thermomix® TM6
Telewizor LG 65”
iRobot Roomba
Ekspres automatyczny De'Longhi
Xiaomi Air Purifier
Window Cleaning Robot
10 eKart podarunkowych goodie o wartości 200 zł

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wyślij do nas wiadomość na adres: [email protected]
Skontaktuj się z nami 

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected], będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Z kartą kredytową Visa w Banku Millennium”,tj. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail jest inny niż adres e-mail, z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected]

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.